Događaj 4

Join us

Događaj 4

Info

Konferencija u Bandungu je bila regionalna konferencija koja je završila potpisivanjem završnoga akta 24. travnja 1955. godine. Održana je u Bandungu, Indonezija. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici 29 zemalja Afrike i Azije uključujući i Kinu i Japan. Pojedini autori smatraju ovu konferenciju prethodnicom Pokreta nesvrstanih, ali je to ipak bila regionalna konferencija koja se ne može smatrati niti zametkom političkoga ustroja, niti stvaranjem zone ekonomske suradnje.

Info
Location: zetra
Date: 31. January 2018.
Duration: 1 Day